Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:89. Error 9: Invalid character
Strona g?wna
Obchody 40-lecia Szko?y Podstawowej na osiedlu Podwawelskim Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 12 czerwca 2014 03:23

Piel?gnujmy przesz?o?? jak kwiaty. Jubileusz 40 lecia Szko?y Podstawowej Nr 25

/foto: Krzysztof Szkolnicki/

31 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 25 odby?o si? ju? po raz dziewi?ty ?wi?to Szko?y. Tym razem uroczysto?? mia?a wyj?tkowy charakter, poniewa? by?o to zako?czenie obchodw Jubileuszu 40 lecia szko?y, ktre trwa?y od wrze?nia 2013 roku.

My?l? przewodni? tego ?wi?ta by?y s?owa T. Kotarbi?skiego Przesz?o?? zachowana w pami?ci staje si? cz??ci? tera?niejszo?ci, dlatego wszystkie przygotowane na ten dzie? atrakcje zach?ca?y go?ci do odbycia podr?y sentymentalnej przez minione 40 lat. Patronem honorowym wydarzenia by? Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Dziewi?ta edycja ?wi?ta Szko?y podobnie jak poprzednie sta?a si? okazj? do zaprezentowania zaproszonym go?ciom sukcesw i dokona? uczniw i nauczycieli. W przygotowanie imprezy w??czy?a si? ca?a spo?eczno?? szko?y. Uroczysto?? u?wietni?a swoj? obecno?ci? Pani Iwona ?urkowska, kierownik Referatu Szk? Oglnokszta?c?cych Wydzia?u Edukacji Urz?du Miasta Krakowa, ktra przywioz?a list od Prezydenta Jacka Majchrowskiego, Pan Krzysztof Gacek, absolwent dwudziestki pi?tki reprezentuj?cy Rad? Dzielnicy VIII D?bniki, dyrektorzy: Gimnazjum Nr 21, Pani Urszula Sawicka Patrza?ek, Przedszkoli Samorz?dowych Nr 140 i 67 Panie Lucyna Martini i Katarzyna Szreniawa (rwnie? absolwentka szko?y z Podwawelskiego), emerytowana Pani dyrektor Barbara Bia?ota, nauczyciele emeryci, a tak?e absolwenci i sympatycy szko?y. Warsztaty i pokazy dla dzieci oraz liczne nagrody i upominki ufundowali pozyskani przez organizatorw sponsorzy: Rada Dzielnicy VIII D?bniki, Bank Pekao, Teatr Groteska, Deichmann, Piekarnia Cukiernia Z?oty K?os, Tymbark, Doskona?e Mleko, Park wodny Krakw, Hotel Hilton Garden Inn Krakw, MPO, Grycan, Pro.orto.dent, Decathlon, Szko?a J?zykowa Emerald, Akademia Przysz?o?ci, Kompania Kadrowa, ProDent Jan Ludwikowski, Centrum J?zykowe Everest, Grupa Podhala?ska GOPR oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Uroczyste obchody jubileuszu rozpocz??y si? msz? ?wi?t? w Ko?ciele Matki Boskiej Fatimskiej. Po niej odby?a si? akademia pt. : Piel?gnujmy przesz?o?? jak kwiaty, w czasie ktrej uczniowie, nauczyciele i absolwenci przypomnieli najwa?niejsze wydarzenia zwi?zane z histori? szko?y, a tak?e pokazali jak wiele ciekawych i rozwijaj?cych zdolno?ci i umiej?tno?ci zaj?? odbywa si? obecnie. Mi?o?nicy sztuk teatralnych obejrzeli dwa zabawne przedstawienia przygotowane przez Teatrzyk ?wietliki: Smerfy oraz Smok Wawelski.

/foto: Krzysztof Szkolnicki/

Nast?pnie go?cie rozpocz?li podr? symbolicznym poci?giem, ktry zatrzymywa? si? na niezwyk?ych stacjach, np. Dekada, J?zykowo, Belfer, Stary Sekretariat i wielu innych. Odwiedzaj?c sale, do wystroju ktrych wykorzystano charakterystyczne dla danego czasu i klimatu elementy, mo?na by?o przypomnie? sobie histori? sprzed lat. Najm?odsi z du?ym zdziwieniem przygl?dali si? tarczom, fartuszkom z bia?ymi ko?nierzykami, a tak?e niezwyk?ym jak na tamte czasy cudom techniki(diaskop, radio czy foliograf). Mo?na te? by?o wypi? kaw? w poci?gowej kawiarence Wars.

Wi?kszo?? zaplanowanych na ten dzie? atrakcji odbywa?a si? na terenach zielonych wok? szko?y. Na nowym boisku rozgrywane by?y zawody sportowe,
a najm?odsi mogli skorzysta? z atrakcji znajduj?cych si? na placu zabaw. Du?ym powodzeniem cieszy?y si? pokazy oraz nauka resuscytacji przygotowane przez cz?onkw Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Grupy Podhala?skiej GOPR. Dzieci mia?y okazj? obejrze? samochd terenowy, odby? przeja?d?k? Quadem, wspi?? si? bezpiecznie na przywiezion? specjalnie dla nich ?ciank? wspinaczkow?. Na zako?czenie licznie zgromadzonej publiczno?ci zaprezentowali si? tancerze uczniowie i absolwenci klas sportowych. Bogata oferta atrakcji pozwala?a ka?demu uczestnikowi imprezy mi?o i aktywnie sp?dzi? czas. Mi?o?nicy wiedzy mogli wykaza? si? swoj? znajomo?ci? historii i dawnych zwyczajw, uczestnicz?c w konkursach wiedzy. Ch?tni mogli te? wzi?? udzia? w zabawach i grach sprzed lat. Du?ym powodzeniem cieszy?y si? tak?e liczne wystawy tematyczne, prezentacje multimedialne, zabawy plastyczne i loteryjka.

Mieszka?cy osiedla Podwawelskiego t?umnie odwiedzili w tym pi?knym, s?onecznym dniu szko??, podkre?laj?c nie tylko swoj? wi?? z placwk?, ale przede wszystkim sens i potrzeb? organizacji corocznej imprezy.

tekst: Magda Bartnik (SP 25 Krakw)

foto: Krzysztof Szkolnicki

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu