Krakowski Alarm Smogowy Drukuj
Wpisany przez Administrator   
sobota, 14 czerwca 2014 08:35

O wyższości lata nad zimą w Krakowie.

Stężenia rakotwórczego, mutagennego benzo(a)pirenu, który powstaje przy spalaniu w piecach na paliwo stałe, w 2013 roku. Wartość średnioroczna rekomendowana przez UE to 1ng/m3. Niestety w Krakowie mamy 700% normy (którą wyrabiamy jak widać głównie zimą)...

źródło: Krakowski Alarm Smogowy